Wczytuję dane...
Płyn do soczewek ACUVUE Revitalens

  1. Dane firmy JJVC 2011. Badania kliniczne AMO, 6 miesięcy stosowania soczewek kontaktowych do noszenia w trybie dziennym oraz wielofunkcyjnego płynu pielęgnacyjnego RevitaLens; n=177; ocena komfortu noszenia soczewek.

  2. Nikolic M, Kilvington S, Brady N, Lam A, Cheung S, Lonnen J. Comparative Efficacy of New Contact Lens Care Solutions Against Bacteria, Fungi and Acanthamoeba. Plakat zaprezentowany podczas konferencji BCLA w 2011.

  3. Owen J P. Global RevitaLens Experience and Acceptance Trial (GREAT). Plakat zaprezentowany podczas The Association for Research in Vision and Opthalmology 2011.

  4. Malet F. Observational Satisfaction Survey of contact lens wearers switching to COMPLETE RevitaLens MPDS. ECLSO Meeting, Munich 2013

ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS with TransitionsTM i ACUVUETM RevitaLens są znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych. ARL/2019/10/9469